Podupirači

Pravi podupirači za svaku priliku

U zavisnosti od sistema za oplatu međuspratnih konstrukcija, kao i njihovih dozvoljenih maksimalnih opterećenja, koriste se i različiti tipovi podupirača. Pritom je uvek najvažniji podatak, koliko iznosi maksimalno dozvoljeno opterećenje. Pored toga bitne kriterijume za izbor odgovarajućih podupirača imaju i njihova težina, dodatni pribor kao i lakoća rukovanja.

PERI nudi podupirače koji su izrađeni od čelika i aluminijuma, koji karakterišu mala težina i velika nosivost.

MULTIPROP podupirači

MULTIPROP podupirači izrađeni su od aluminijuma i zbog toga su izuzetno lagani. Tako npr. MP 350 sa mogućnošću ekstenzije od 1,95 do 3,50 m teži svega 18,8 kg.

Patentirani profil i konstrukcija MULTIPROP podupirača omogućavaju znatno duži vek trajanja u odnosu na čelične podupirače. MULTIPROP podupirači imaju ugrađenu mernu traku za tačno postavljanje, bez dodatnog merenja. Svaki MULTIPROP podupirač je, zahvaljujući navoju na unutrašnjem delu, primenljiv za veliki dijapazon različitih visina.

Prednosti

 • Izuzetno lagan
  Lagani, patentirani aluminijumski profili obezbeđuju malu težinu podupirača, npr. MP 350 težak je svega 18,8 kg.
 • Velika nosivost
  Dozvoljeno opterećenje iznosi, shodno tipu podupirača, do 90 kN (shodno EN 1065).
 • Ugrađena merna traka
  Ugrađena merna traka omogućava tačno postavljanje bez dodatnog merenja.
 • Samočisteći navoj
  Samočisteći navoj i matica za brzo postavljanje, koja se podešava pomoću ključa, su dodatni detalji koji ubrzavaju proces postavljanja oplate.

PEP 10 podupirači

Lagani i jednostavni za rukovanje

Krstasta glava PEP 10 / VT 20:
Lako i brzo se montira na PEP 10 podupirač. Krstasta glava PEP 10 / VT 20 se postavlja na podupirač i fiksira jednim okretom.

Tronožac PEP 10:
Tronožac PEP 10 služi kao pomoć pri postavljanju podupirača sa Ø od 44 do 64 mm.

 

Prednosti

 • Velika nosivost
  Izuzetno lagani a velike nosivosti
  PEP 10-300: G=11,8 kg dozvoljen F=10,0 kN (prema EN 1065 pri punoj ekstenziji)
 • Inovativna matica
  Nova matica sa ispupčenjima koja pokazuju pravac spuštanja i poluga čijom se upotrebom čuva materijal.
 • Utisnuta merna skala
  Za brzo podešavanje podupirača, brojevi na unutrašnjoj strani cevi prikazuju ukupnu dužinu u inkrementima od 100 mm.
 • Korak podešavanja
  Korak podešavanja od po 12 cm štedi često pomeranje osigurača.

PEP 20 podupirači

Atestirani čelični podupirači

Pocinkovani, čelični podupirači sa praktičnim detaljima za brzu izradu oplate. Izuzetno ekonomični zahvaljujući maloj težini a velikoj nosivosti.

 

Prednosti

 • Velika nosivost
  Mala težina, a velika nosivost
  PEP 20-300: G=15,9 kg, dozvoljena F=20,0 kN (prema EN 1065 pri punoj ekstenziji)
 • Inovativna matica
  Nova matica sa ispupčenjima koja pokazuju pravac spuštanja i koja se podešava pomoću poluge.
 • Utisnuta merna skala
  Za brzo podešavanje podupirača, brojevi na unutrašnjoj strani cevi prikazuju ukupnu dužinu u inkrementima od 100 mm.
 • Jednostavna montaža dodatne opreme
  Glave podupirača se, zahvaljujući istim završnim pločicama, centriraju na unutrašnjoj kao i na spoljašnjoj cevi. Na taj način PEP podupirači mogu bez problema da se postave “naglavačke” i rukovanje njima je jednostavno.

PEP 30 podupirači

Atestirani čelični podupirači

Pocinkovani, čelični podupirači sa praktičnim detaljima za brzu izradu oplate. Izuzetno ekonomični zahvaljujući maloj težini a velikoj nosivosti.

 

Prednosti

 • Velika nosivost
  Mala težina, a velika nosivost
  PEP 20-300: G=15,9 kg, dozvoljena F=20,0 kN (prema EN 1065 pri punoj ekstenziji)
 • Inovativna matica
  Nova matica sa ispupčenjima koja pokazuju pravac spuštanja i koja se podešava pomoću poluge.
 • Utisnuta merna skala
  Za brzo podešavanje podupirača, brojevi na unutrašnjoj strani cevi prikazuju ukupnu dužinu u inkrementima od 100 mm.
 • Jednostavna montaža dodatne opreme
  Glave podupirača se, zahvaljujući istim završnim pločicama, centriraju na unutrašnjoj kao i na spoljašnjoj cevi. Na taj način PEP podupirači mogu bez problema da se postave “naglavačke” i rukovanje njima je jednostavno